Những Thông Tin Cơ Bản Về Suất Vốn Đầu Tư Xây Dựng

suat-von-dau-tu-xay-dung

Nhằm xác định chính xác số vốn cần đầu tư cho một dự án xây dựng, thông thường người ta cần tính toán dựa theo hệ số suất vốn đầu tư xây dựng. Bài viết dưới đây từ Bê tông Hoàng Cát sẽ giải đáp cho bạn về hệ số này.

1. Khái niệm suất vốn đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng một dự án công trình mới, tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

2. Ý nghĩa suất vốn đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng đóng vai trò là cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, từ đó xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị dự án.

Trong một số trường hợp, quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép tạm sử dụng giá trị suất vốn đầu tư xây dựng để xác định giá trị quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của Bộ Tài chính.

ý nghĩa suất vốn đầu tư xây dựng

3. Nội dung của suất vốn đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư được tính toán dựa trên và bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Hệ số này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

Nội dung chi phí trong suất vốn đầu tư xây dựng chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án trong quá trình thi công.

3.1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Suất vốn đầu tư xây dựng không bao gồm những chi phí sau:

  • Bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; 
  • Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
  • Chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác.

suất vốn đầu tư xây dựng

3.2. Các yếu tố chi phí tài chính

Một số chi phí tài chính cũng không được sử dụng để đưa vào tính toán suất vốn đầu tư xây dựng:

  • Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);
  • Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);
  • Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho nhu cầu công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố lạm phát);
  • Một số chi phí khác gồm: đánh giá và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

4. Cách sử dụng suất vốn đầu tư xây dựng

Suất vốn đầu tư xây dựng được ứng dụng khi thi công công trình xây dựng mới để dễ dàng xác định và đề xuất những phương án mới nhất dựa trên cơ sở và chỉ tiêu chất lượng do Bộ Xây dựng công bố.

Sử dụng suất vốn đầu tư cần căn cứ vào cấp độ công trình đang thi công đang đạt đến mức độ nào, tiêu chuẩn kỹ thuật là bao nhiêu, khu vực đầu tư xây dựng công trình, công năng sử dụng, các hướng dẫn cụ thể và các khoản chi phí khác phù hợp với dự án đang thi công và những với yêu cầu ban đầu đã công bố.

Để tính được suất vốn đầu tư xây dựng ban đầu, cần xác định tổng mức đầu tư của dự án tại thời điểm đang xây dựng và sử dụng suất đầu tư được công bố tại thời điểm gần khi xác định thời điểm và kế hoạch để xây dựng. 

 

Trên đây là những thông tin cơ bản về suất vốn đầu tư xây dựng được Bê tông Hoàng Cát tổng hợp lại và chia sẻ. Mong rằng qua nội dung vừa rồi, bạn đọc có thể hình dung và áp dụng được hệ số suất vốn để áp dụng vào công trình, tối ưu chi phí thi công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *